KYBYS is geschrokken van de uitzending van Zembla.

KYBYS is geschrokken van de uitzending van Zembla. Die uitzending ging over de mogelijke gezondheidsrisico’s van kunstgras met rubberkorrels.

KYBYS adviseert gemeenten, sportverenigingen en andere organisaties over het leggen van kunstgras. We vertrouwden daarbij op een onderzoek van het RIVM. Uit dat onderzoek concludeerde de hele branche, KYBYS incluis, dat kunstgras met rubberkorrels veilig is. Het RIVM is een overheidsinstituut waarvan verwacht mag worden dat onderzoeken betrouwbaar zijn. De uitzending van Zembla op 5 oktober laat zien dat de studie-opzet achter het onderzoek te beperkt is en niet uitgesloten kan worden dat kunstgras met rubberkorrels mogelijk wel schadelijk is voor de volksgezondheid. Daar zijn ook wij van geschrokken.

Zembla wijst er terecht op dat we absolute zekerheid moeten hebben over de veiligheid van de velden. Het kan en mag nooit zo zijn dat de veiligheid van sportend Nederland gevaar loopt door de macht van de bandenindustrie. Wij begrijpen ook niet dat mensen en bedrijven hun commerciële belang laten prevaleren boven dat van gezondheid en veiligheid.

Het goede nieuws is dat de Europese Commissie het er niet bij laat zitten en nader onderzoek heeft aangekondigd. De resultaten daarvan zijn naar verwachting in februari 2017 bekend. Het RIVM en enkele andere organisaties lijken van mening dat kunstgras veilig is totdat uit de resultaten van dat onderzoek iets anders blijkt. KYBYS niet: wij menen dat terughoudendheid op zijn plaats is tot de nieuwe onderzoeksresultaten bekend zijn. Wij zijn van mening dat het beter is om uit voorzorg direct contact met de korrels te beperken. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan de volgende maatregelen:

·         Geen keeperstrainingen op deze velden houden;

·         Geen grondoefeningen op deze velden uitvoeren;

·         Teambesprekingen vooraf of in de rust niet zittend op deze velden doen;

·         Niet voetballen op blote voeten;

·         Kinderen uit het publiek niet op het veld te laten spelen waarbij het rubber-instrooimateriaal vaak als ‘speelgoed’ wordt gebruikt;

·         Na gebruik goed douchen.

 

Overigens is er geen reden om alle beweringen in de uitzending van Zembla voor waar aan te nemen. Zo hoorden we van mensen, met andere belangen, feiten en vermeende feiten die rammelen. Een voorbeeld is het pleidooi dat werd gehouden voor kurk en bijbehorende meerkosten van €15.000,- per veld. In werkelijkheid liggen die kosten aanzienlijk hoger.

We kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van de uitzending of dit bericht vragen of opmerkingen heeft. Neem in dat geval contact op. Ook als u wilt weten welke alternatieven er zijn en wat die wèrkelijk kosten.

KYBYS ingenieurs en adviseurs 

http://kybys.nl/nieuws/2016/10/07/kybys-geschrokken-van-de-uitzending-van-zembla