Gewonnen Best Value tender

Een sedimentvang in de Dommel diende in functie hersteld te worden. Waterschap de Dommel heeft hiervoor een Openbare aanbesteding in de markt gezet op basis van Best Value. KYBYS contracting heeft tijdens de tender de ondersteuning verzorgd voor een landelijke aannemer. De ondersteuning bestond uit:

Begeleiding proces BVP

  • Marktconsultatie en BVP training 
  • Initiëren en voorzitten brainstormsessies 
  • Opmaak van kwalitatieve documenten 
  • Training sleutelfunctionarissen voor interview ronde

Uiteindelijk heeft dit geleid tot het aannemen van het werk. Op dit moment wordt de concretiseringsfase opgestart. De geplande uitvoering van het werk staat voor het najaar 2015 tot het najaar van 2016.

Originele bericht