Zo staan de zaken ervoor

‘Hoe staan de zaken ervoor?’ is een vraag die ondernemers elkaar regelmatig stellen. Voor wie wil weten hoe de zaken er bij KYBYS voorstaan, een update.

Nu de eerste helft van 2015 er bijna opzit, is het goed eens terug te blikken op die periode. Wat ons opvalt, is een verschuiving van de vragen vanuit de markt. Die leidt tot een sterke groei van het nog jonge KYBYS contracting. Zoals we voor de start al vermoedden, voorziet dit bedrijfsonderdeel in een grote behoefte. Met KYBYS contracting ondersteunen we aannemers in de grond-, weg- en waterbouw. Dat doen we door met die bedrijven in te spelen op de veranderende klantwensen en te helpen bij het winnen van tenders. Of het nu gaat om engineering, integraal projectmanagement of samenwerking in de hele keten: KYBYS contracting staat voor uklaar.

De afgelopen periode zijn we druk geweest met diverse tenders. Van plannen van aanpak voor ‘integraal beheer van de buitenruimte’ tot ‘de aanleg van HOV banen’. Daarnaast hebben we diverse inschrijvingen verzorgd voor Best Value aanbestedingen. Voor het werkveld ‘engineering’ zijn we voornamelijk druk bezig geweest met Systems Engineering met behulp van een nieuwe softwaretool: SYSE. Een overzichtelijkere en minder complexe versie van de reguliere softwarepakketten voor Systems Engineering. Daarnaast zijn in het werkveld ‘ketensamenwerking’ diverse successen geboekt; de opstart van de ontwikkeling van een golfbaan, een turnkey project in Alkmaar en de begeleiding van productontwikkelingen. Een korte terugblik op de afgelopen periode. Ook voor de komende periode helpen we ook u graag met een van onze diensten.

Originele bericht