Rentmeesterschap in uitvoering

Na uitgebreid vooronderzoek en uitwerking van de contracten is in januari 2015 het rentmeesterschap sportaccommodaties in de gemeente Moerdijk opgestart. Bras Fijnaart verzorgt in samenwerking met KYBYS contracting de uitvoering van het rentmeesterschap.

Het rentmeesterschap heeft betrekking op ontzorging van de gemeente Moerdijk voor de langere termijn bij het management en beheer van alle buitensportaccommodaties. Dit betreft het volledige onderhoud en de benodigde vervangingen van zowel de velden, de gebouwen als ook de verhardingen, het groen, hekwerken en overige inrichtingsmaterialen. Het rentmeesterschap omvat tevens de zorg voor de volledige communicatie en coördinatie met onder andere de verenigingen, nevenaannemers en sociale werkvoorziening.

“Een verantwoorde wijze van het afstoten van het beheer en onderhoud met behoud van regie.

De uitvoering geschiedt middels een prestatiecontract op basis van de UAV-gc. Het prestatiecontract wordt ondersteund door een eigen ontwikkelde beeldcatalogus. Op basis van dit contract is de verantwoordelijkheid van de bespeelbaarheid en het kwaliteitsniveau ondergebracht bij de rentmeester. De contracthouder van de gemeente wordt periodiek middels een voortgangsrapport op de hoogte gehouden van de status en het kwaliteitsniveau. Indien gewenst kan de contracthouder op basis van het voortgangsrapport het contract bijsturen. Op deze wijze behoudt de gemeente de regie, maar is ze verlost van de inhoudelijke inspanningen.

Kortom; een mooi pilotproject! En we zijn ervan overtuigd dat de komende jaren meerdere gemeentes dit voorbeeld gaan volgen!

Originele bericht