Succesvol BVP project KYBYS contracting

Antea Group heeft in samenwerking met KYBYS contracting het EK atletiek 2016 te Amsterdam aangenomen op basis van Best Value Procurement. Het werk omvat in hoofdlijnen de ombouw van het Olympisch Stadion in Amsterdam, het realiseren van twee trainingsaccommodaties en het ombouwen van het Museumplein t.b.v. de kwalificatienummers.

KYBYS contracting heeft tijdens de tender ondersteuning geboden bij de kwalitatieve documenten. Na de tenderfase is de gehele concretiseringsfase door KYBYS contracting verzorgd. In slechts drie weken tijd is deze fase met succes afgerond.

Na de opdrachtverstrekking is het ontwerpproces door ons opgestart. Tijdens dit proces verzorgen we conform de system engineering de uitwerking. We zijn van start gegaan met het ontleden van de eisen, het in beeld brengen van de eisen vanuit actoren (KES proces) en het verifiëren van de eisen. Vervolgens zijn de uitvoeringsontwerpen, werkplannen en keuringsrapporten voor de uitvoering opgemaakt.

Tijdens het uitvoeringsproces verzorgen wij het omgevingsmanagement, contractmanagement en de projectbeheersing conform het Integraal Projectmanagement model.

Een geweldige klus waar we het komende anderhalf jaar onze tanden in mogen zetten!

Originele bericht