KYBYS levert unieke kwaliteitscatalogus voor buitensportaccommodaties

Dat KYBYS zich richt op advies voor buitensportaccommodaties is niet uniek. Wat ons wel uniek maakt is onze nieuwste product; KYBYS Kwaliteitscatalogus Buitensportaccommodaties (KKB).

Om de kwaliteit van de buitensportaccommodaties en bijbehorende sportvelden te kunnen beoordelen, is een objectief referentiekader nodig. De Kwaliteitscatalogus dient als referentiekader voor het objectief kunnen schouwen van:

  • Natuur- en kunstgras sportvelden;
  • Technische installaties zoals afwatering, drainage en beregening;
  • Sporttechnische inrichting zoals doelen, dug-outs en  sportmaterialen;
  • Afscheiding zoals leunhekwerken, poorten en boarding;
  • Terreininrichting zoals buitenmeubilair, afvalbakken en speeltoestellen;
  • Groen zoals bomen, heesters en gazon.

De KKB is ontwikkeld op basis van de CROW publicaties Kwaliteitscatalogus 2013 voor de openbare ruimte, maar door KYBYS specifiek gemaakt voor sportaccommodaties. Met name onze specifieke kennis en jarenlange ervaring zorgen ervoor dat er gewerkt wordt met actuele parameters en marktconforme prijzen.De catalogus onderscheidt vier kwaliteitsniveaus (Exclusief tot en met Zeer minimaal) en kan per object worden voorzien van overzichts- en detailfoto’s. Op basis van de KKB kan de beheerder het gewenste ambitieniveau per onderdeel vaststellen. Na deze vaststelling kunnen de accommodaties op drie criteria worden beoordeeld (veiligheid, functionaliteit en esthetisch). Per type sportvloer kunnen alle eigenschappen, eventueel per bespelingszone, objectief worden beoordeeld. KYBYS werkt met een overzichtelijk stoplichtmodel, zodat in één oogopslag duidelijk is welke aandachtspunten er zijn.

De catalogus is bedoeld voor beleidsmakers en sportparkbeheerders en in te zetten wanneer u voornemens bent om een 0-meting te laten uitvoeren van uw buitensportaccommodatie of bij een reguliere kwaliteitsschouw. Doordat het systeem tezamen met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) snel inzicht geeft in de totale exploitatiekosten kunnen politieke of ambtelijke keuzes eenvoudiger worden gemaakt. Extra voordeel is dat met een catalogus soepeler kan worden gecommuniceerd met sportparkgebruikers. KYBYS heeft ook prettige ervaringen om de catalogus als ondersteunend document in te zetten bij MJOP of bij een prestatiecontract voor de uitvoering van het beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met KYBYS en wij zijn bereid u vrijblijvend te voorzien van informatie.

http://kybys.nl/nieuws/2015/01/07/kybys-levert-unieke-kwaliteitscatalogus-voor-b…