Aandacht voor Natuur & Water

Natuur & water staat volop in de aandacht. Niet alleen vanwege ondergelopen straten door extreme buien, het versterken van dijken of de wens van politiek Den Haag om de nationale parken meer elan te geven. Ook bij KYBYS krijgt Natuur & Water aandacht die het verdient. Sinds 1 september is Alexander Michielsen de centrale spil binnen dit werkveld. Met een ruime ervaring binnen deze vakgebieden zien wij Alexander als een belangrijke versterking van ons team.

PvdA en D66 pleitten om de nationale parken in ons land meer allure te geven. Ze moeten een aantrekkende werking krijgen op toeristen. Dat recreatie en natuur hand in hand gaan blijkt ook wel uit recent onderzoek naar kampeergedrag. Daaruit blijkt dat ruim 43% van de kampeerders aangeeft te kamperen om in de natuur te zijn. Niet voor niets neemt de belangstelling voor natuurkampeerplaatsen of kamperen bij de boer toe. Ontwikkelingen die aansluiten bij de doelstellingen van het Groenontwikkelfonds van de Provincie Noord-Brabant om de natuurdoelstellingen te realiseren door privaat initiatief.

KYBYS speelt graag op deze ontwikkelingen in en heeft daarom het team Natuur & Water versterkt door het aantrekken van Alexander Michielsen. Alexander, van huis uit tuin- en landschapsinrichter, heeft ruime ervaring op het gebied van gebieds- en natuurontwikkeling, maar ook in het realiseren van waterberging en andere waterschapswerken. Samen met het volledige team gaat Alexander aan de slag om mooie projecten te realiseren waarbij Natuur & Water centraal staat.

Kennismaken met Alexander? Bel 0411 – 678 055 of stuur een mail naar alexander.michielsen@kybys.nl

http://kybys.nl/nieuws/2014/11/06/aandacht-voor-natuur-water