De tarieventool

Voor veel gemeenten is een heldere verantwoording over de hoogte en de opbouw van de begraaftarieven naar de burger in toenemende mate van belang. Om daarbij te ondersteunen heeft KYBYS de tarieventool ontwikkeld.

Deze tool geeft inzicht in de onderbouwing en kostendekkendheid van de begraaftarieven. Er kan een specificatie van de kosten en baten per onderdeel worden toegepast waardoor de kostendekking per component in beeld wordt gebracht. Hierdoor wordt het voor de burger én de gemeente inzichtelijk hoe de tarieven zijn opgebouwd. Als voorbeeld kan de vraag gesteld worden of de tarieven naar beneden kunnen worden bijgesteld als er minder intensief onderhoud wordt gepleegd. De tool zorgt dus vooral voor transparantie en inzicht. Met dit inzicht is het mogelijk te anticiperen op ontwikkelingen in de markt aan de hand van de tariefstelling. Anderzijds kan het inzicht ook leiden tot een kostenbesparing en de keuze om de tarieven te verlagen.

Voor een uitgebreide uitleg over de tarieventool, klik HIER.
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met één van onze adviseurs via 0411- 678 055.

http://kybys.nl/nieuws/2014/09/04/de-tarieventool