KVL-terrein Oisterwijk opgeleverd

Na een uitvoeringsperiode van circa 10 maanden, is begin april 2014, de sloop- en asbestsanering van het KVL-terrein afgerond. Aannemer VSM heeft de werkzaamheden uitgevoerd. Door KYBYS is de directievoering en het dagelijks toezicht hierbij verzorgd.

De Koninklijke Vereenigde Leerfabriek in Oisterwijk was decennia lang de grootste leerverwerkende fabriek in Europa. Na jaren van leegstand gaat de gemeente nu, samen met de provincie, het terrein herbestemmen voor creatieve ambachten en als woonlocatie. Op het terrein resteren een aantal rijksmonumentale panden, die in de komende periode worden gerestaureerd en in gebruik worden genomen. De toekomstige gebruikers stonden al te trappelen aan de poort om zo snel mogelijk op dit unieke stukje Oisterwijk aan de slag te kunnen gaan.

In goede afstemming met de gemeente heeft KYBYS de uitvoeringsbegeleiding verzorgd. Naast de directievoering en het toezicht, is op diverse vlakken aanvullend advies gegeven met betrekking tot onder andere flora & fauna vraagstukken, veiligheid, inrichting en planning. Voor het asbestdeskundig toezicht is Geofox-Lexmond b.v uit Tilburg ingeschakeld.

De uitvoeringswerkzaamheden door VSM zijn op basis van een RAW-bestek uitgevoerd. Op het circa 11 hectare grote terrein, zijn diverse (delen van) gebouwen gesloopt. Alle gebouwen zijn volledig gereinigd van asbesthoudende toepassingen en besmettingen. Aansluitend zijn ook de leerlooierij-gerelateerde verontreinigingen uit de gebouwen verwijderd.

In aansluiting op het saneren en (deels) slopen van de gebouwen, is tevens het ondergrondse tunnelstelsel tussen de gebouwen gesaneerd. Door dit manshoge tunnelstelsel waren alle kabels- en en leidingen tussen de gebouwen op het terrein met elkaar verbonden. Alle watervoerende leidingen van het leerlooierij-proces, waren omhuld met een asbesthoudende isolatie, waardoor ook het gehele tunnelstelsel asbestbesmet was.

In de komende periode worden de gebouwen verder ontwikkeld, wordt de bodemsanering van het terrein uitgevoerd en de plannen voor gefaseerde nieuwbouw uitgewerkt.

Klik hier voor meer informatie over de Leerfabriek.

 

http://kybys.nl/nieuws/2014/05/13/kvl-terrein-oisterwijk-opgeleverd