WK Hockey seminar 10 april 2014

Het bouwteam van het WK Hockey organiseert een seminar op het terrein van het WK Hockey op donderdag 10 april 2014 in Den Haag. Dit seminar richt zich op accommodatiebeheerders en beleidsbepalers die betrokken zijn bij hockeyaccommodaties. Tijdens dit seminar gaan we dieper in op de (her)inrichting van een hockeycomplex, de technische mogelijkheden van de accommodaties en de kosten hiervan.

Het programma bestaat uit een plenair ochtendgedeelte waarbij wordt ingegaan op het proces bij de aanleg cq. renovatie van hockeyvelden of hockeycomplexen en waar rekening mee dient te worden gehouden. Tevens komen er verschillende typen velden en constructies aan bod met daarbij de voor- en nadelen. Als afsluiting wordt gekeken naar het totaalplaatje van beheer en onderhoud met de bijkomende kosten. Na de lunch zal de projectleider WK Hockey 2014 van de Gemeente Den Haag uitleg geven over de aanloop naar het wereldkampioenschap. Vervolgens zal er een korte presentatie zijn over de nieuwe innovaties op het gebied van hockeyvelden. Aansluitend krijgt u een rondleiding over het WK terrein waarbij het tweede stadion volop in aanbouw is. Indien u wenst, kunt u tijdens deze rondgang verder praten over innovaties in de hockey markt bij de standhouders van Heijmans, Greenfields en Gemeente Den Haag.

Wilt u bij het hockey seminar aanwezig zijn? Meldt u dan vóór 5 april aan via e-mailadres: olga.zwaneveld@kybys.nl.

Het programma voor donderdag 10 april ziet er als volgt uit:

10.00 – 10.30 uur    Ontvangst (Persgroep)
10.30 – 11.15 uur    Verdieping van de thema’s vorig congres aangaande proces aanleg en renovatie hockeyveld en diverse constructies, deel 1
11.15 – 11.30 uur    Pauze
11.30 – 12.15 uur    Verdieping van de thema’s vorig congres aangaande proces aanleg en renovatie hockeyveld en diverse constructies, deel 2
12.30 – 13.30 uur    Lunch in het Kyocera stadion
13.30 – 14.00 uur    Toelichting op het WK Hockey door de heer F. van der Peet (Gemeente Den Haag)
14.00 – 14.15 uur    Toelichting op nieuwe innovaties in de veldconstructies
14.15 – 15.30 uur    Rondgang langs Greenfields- en Kyocera stadion in groepjes, met toelichting door direct betrokkenen.
Tevens de mogelijkheid om specialisten te spreken van Heijmans, Greenfields en gemeente Den Haag.

Het bouwteam van het WK Hockey 2014

http://kybys.nl/nieuws/2014/04/03/wk-hockey-seminar-10-april-2014