KYBYS op de LOB Bedrijvendag

KYBYS is donderdag 3 april aanwezig op de LOB Bedrijvendag. Deze beurs richt zich niet alleen op de begraafplaatsbeheerders, maar ook op de beleidsmakers en degenen die eindverantwoordelijk zijn voor beheer en exploitatie van begraafplaatsen.

Wilt u meer weten over optimalisering ten aanzien van de exploitatie en beheer van uw begraafplaats? Bezoek dan de lezing “Optimalisering van de belevingswaarden van begraafplaatsen” van Gerhard Guliker.

De exploitatie van begraafplaatsen komt steeds meer onder druk te staan. Het aantal crematies neemt toe. De kans dat een asbestemming terecht komt op een gemeentelijke begraafplaats in de vorm van een urnengraf of urnennis in het columbarium wordt alsmaar kleiner. Bovendien is de kwaliteit van de voorzieningen voor asbestemmingen veelal ontoereikend. Veel gemeentelijke begraafplaatsen komen in hun bezuinigingsopgave niet verder dan het verhogen van de begraaftarieven terwijl het onderhoudsniveau wordt verlaagd. Nabestaanden kiezen steeds vaker voor een alternatief in een urnentuin/urnennis van het crematorium of kiezen voor een graf op een natuurbegraafplaats. Om deze negatieve spiraal te doorbreken is het goed om de begraafplaatsexploitatie onder de loep te nemen. Hoe brengen we de kwaliteit, capaciteit en tariefstelling weer in balans? Wat zijn de bedreigingen en hoe kunnen we meer kansen creëren?

De mogelijkheden worden uiteengezet in de lezing van Gerhard Guliker om 12:30 uur in zaal 1. De LOB Bedrijvendag wordt gehouden op 3 april van 10.00  tot 16.30 uur in het NBC – Congrescentrum, Blokhoeve 1 te Nieuwegein. De toegang is gratis.

Bent u niet in de gelegenheid om de lezing bij te wonen? Mail dan naar olga.zwaneveld@kybys.nl, zij zendt u de informatie persoonlijk toe.

http://kybys.nl/nieuws/2014/03/31/kybys-op-de-lob-bedrijvendag