Studiereis natuurbegraven Engeland

Groen begraven krijgt steeds meer aandacht in Nederland. Op meerdere plaatsen zijn inmiddels natuurbegraafplaatsen gerealiseerd of worden initiatieven in die richting ontwikkeld.

KYBYS is bij een aantal initiatieven direct betrokken bij de planvorming. Bij meerdere opdrachtgevers merken wij een toenemende belangstelling voor het onderwerp natuur begraven. Reden voor ons om aan te sluiten bij het initiatief van Joyce Sengers om in samenwerking met haar een studiereis naar Engeland te organiseren. Daar gaan wij een zestal natuurbegraafplaatsen bezoeken die elk volgens een ander concept zijn ingericht. Denk hierbij aan gras, boerderij, arboretum, back to nature, bos en religieus landschap.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de informatiebrochure die u HIER kunt downloaden. Mocht u concreet interesse hebben om aan de studiereis deel te nemen dan kunt u dit via info@kybys.nl kenbaar maken en sturen wij u per omgaande een aanmeldingsformulier toe.

http://kybys.nl/nieuws/2014/02/20/studiereis-natuurbegraven-engeland