Green Deal Sportvelden

In september kondigde de staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu haar voornemen aan om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sport- en recreatieterreinen in 2017 geheel te verbieden.

Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) is al jaren bezig met onderzoek naar alternatieve methoden voor milieuvriendelijke bestijding van ziekten, plagen en onkruiden op sportvelden en golfbanen. Door een succesvolle lobby van BSNC in de vorm van Taskforce Gewasbescherming heeft de staatssecretaris dit verbod uitgesteld.

De BSNC heeft de ambities van de sector om tot een vermindering van de gewasbescherming te komen in een Green Deal vastgelegd. In dit rapport concluderen auteurs Ron de Mol en Ralph Otten van KYBYS en Corné Kempenaar van PRI/WUR dat chemievrij beheer weliswaar mogelijk is, maar leidt tot een kostenverhoging voor alternatief beheer en onderhoud van sportvelden.

Door het inzetten van IPM (Integrated Pest Management) kan de inzet van chemie geminimaliseerd worden. In de Green Deal Sportvelden wordt een aantal maatregelen voorgesteld die leiden tot een verdere verduurzaming van gewasbescherming via innovaties, kennisontwikkeling en zorgvuldige toepassingen.  

http://kybys.nl/nieuws/2014/02/13/green-deal-sportvelden