Renovatie en vervanging van kunstgrasvelden

KYBYS is erg actief in de markt van renovatie en vervanging van kunstgras voetbal- en hockeyvelden.

Als gevolg van de crisis en aanhoudende bezuinigingen bij gemeenten neemt de vraag naar dit soort projecten flink toe. KYBYS gelooft in een zinvol renovatieplan, maar benadert dit wel met een integrale visie. Bij een voorgenomen renovatie is het van wezenlijk belang te bepalen of het beschikbare budget past bij het technisch plan. En, als gevolg van milieuwetgeving en sporttechnische normen, is het de vraag of het principe “mat eraf en mat erop” kan worden toegepast.

KYBYS is van mening dat het renoveren van kunstgrasvelden door de markt onderschat wordt en dat het ieders zorgplicht is om dit type project op een juiste manier te benaderen.

Door actieve deelname van KYBYS in de Branchevereniging van Sport en Cultuurtechniek (BSNC) is de meest recente informatie altijd voorhanden en kunnen wij dat delen met onze opdrachtgevers. KYBYS leidt één van de werkgroepen binnen de BSNC op het gebied van renovatie van kunstgrasvelden en kan daarom uitstekend onafhankelijk advies bieden betreffende dit omvangrijke onderwerp. Met name voor het hergebruik van funderings- en onderbouwmaterialen dienen deze milieukundig en sporttechnisch getoetst te worden. Als gevolg van veranderde wetgeving en normering is het van belang hierin duidelijkheid te hebben.

De komende jaren zullen er, volgens onze berekening, circa 90 tot 150 kunstgras voetbalvelden per jaar (!) moeten worden gerenoveerd of opgeruimd. KYBYS heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in kennis en heeft inmiddels ook een aantal succesvolle renovatieprojecten mogen begeleiden. Aangezien dit onderwerp bij gemeenten incidenteel voorbij komt en er financiële en milieu- en sporttechnische risico’s mee gemoeid zijn, is een gedegen aanpak van groot belang.

Indien er bij u als sportparkbeheerder of als gemeente een renovatie van een kunstgrasveld op de agenda staat, zijn wij uiteraard bereid u hierin te assisteren. U bepaalt welke inspanning wij moeten leveren, dan zorgen wij ervoor dat uw renovatie succesvol verloopt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Rutger Schuijffel, projectmanager
rutger.schuijffel@kybys.nl 

Hierbij een greep uit onze renovatie projecten.

 

http://kybys.nl/nieuws/2014/02/10/renovatie-en-vervanging-van-kunstgrasvelden