Wie zijn KYBYS

Cor Smulders
Projectmanager
Specialismen

Accommodatiebeleid en -beheer, begraafbeleid, project- en procesmanagement

Dirk Bongers
Senior projectmedewerker
Gerhard Guliker
Projectmanager
Specialismen

Ontwikkeltrajecten op het gebied van begraafplaatsen en crematoria, procesbegeleiding, begraafbeleid

Ingrid van Schilt
Hoofd financiële administratie
Lauke Bos
projectmedewerker / emvi schrijver
Specialismen

schrijven

Maartje Geurtz
Commercieel medewerker binnendienst / junior projectmedewerker
Patrick Koot
Senior projectmedewerker
Specialismen

Uitvoeringsbelegeiding (op basis UAV) en RAW systematiek

Teamleider projectleiding Projectmanager
Specialismen

Integraal begraafbeleid en advisering, business cases en productinnovatie

Rik Vernooij - Oostveen
Senior specialist
Specialismen

Omgevingsrecht, ontgrondingsprojecten

Rob van Kasteren
Senior projectleider
Specialismen

Voorbereiding civieltechnische projecten, aanbestedingen, contractvormen

Directeur / eigenaar Projectmanager
Specialismen

Aanbestedingsvormen, contractvormen en buitensport

Simone de Jong
Administratief medewerkster / secretaresse