Het hoe van KYBYS

Elk project van KYBYS is maatwerk. Tegelijkertijd werken we volgens een vaste structuur. Zo vormen een heldere communicatie, controles en evaluaties vaste onderdelen van elk project. Kwaliteitszorg is daarbij van groot belang. Die zorg zit niet alleen in de hoofden en harten van onze adviseurs en andere medewerkers, maar is ook geborgd in heldere processen en procedures. We beschikken over het certificaat ISO 9001:2008.

Voor onder andere gemeenten, waterschappen, kerkbesturen, sportverenigingen en architecten ontwikkelen we plannen voor de inrichting van de buitenruimtes die gegarandeerd uitvoerbaar zijn. We begeleiden ze ook, in de uitvoeringsfase. U heeft er geen omkijken naar. Ook na die uitvoering komen we graag weer langs om plannen te maken voor het beheer er van, mocht u daar nog niet over hebben nagedacht.