KYBYS en de wereld

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is gelukkig voor steeds meer bedrijven en organisaties vanzelfsprekend. Voor ons ook. Dat doen we niet alleen door zo nu en dan iets te betekenen voor goede doelen, maar we vertalen het vooral naar ons werk van alledag.

Onze opdrachtgevers hoeven ons bijvoorbeeld niet te vragen om bij de inrichting van een gebied oog te hebben voor het milieu en andere vormen van duurzaamheid. Dat is voor ons vanzelfsprekend. In ons dagelijks handelen houden we er ook rekening mee. We rijden in zo schoon mogelijke auto’s en printen onze brieven op milieuvriendelijk papier – om eens wat voorbeelden te noemen. We zetten ons in voor de branches waarin we actief zijn, bijvoorbeeld voor branchevereniging BSNC.

We zetten ons ook in voor onze medewerkers. KYBYS is een bedrijf met een groot sociaal hart. We nemen onze verantwoordelijkheid als aanbieder van stageplaatsen. Dat doen we ook een beetje uit eigenbelang, want KYBYS weet dat de studenten van vandaag onze adviseurs van morgen zijn.