KYBYS en de wereld

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is gelukkig voor steeds meer bedrijven en organisaties vanzelfsprekend. Voor ons ook. Dat doen we niet alleen door zo nu en dan iets te betekenen voor goede doelen, maar we vertalen het vooral naar ons werk van alledag.

Onze opdrachtgevers hoeven ons bijvoorbeeld niet te vragen om bij de inrichting van een gebied oog te hebben voor het milieu en andere vormen van duurzaamheid. Dat is voor ons vanzelfsprekend. In ons dagelijks handelen houden we er ook rekening mee. We rijden in zo schoon mogelijke auto’s en printen onze brieven op milieuvriendelijk papier – om eens wat voorbeelden te noemen. We zetten ons in voor de branches waarin we actief zijn, bijvoorbeeld voor branchevereniging BSNC.

We zetten ons ook in voor onze medewerkers. KYBYS is een bedrijf met een groot sociaal hart. We nemen onze verantwoordelijkheid als aanbieder van stageplaatsen. Dat doen we ook een beetje uit eigenbelang, want KYBYS weet dat de studenten van vandaag onze adviseurs van morgen zijn.

Logo CO2 prestatieladder

KYBYS verduurzaamt door implementatie van de CO2-Prestatieladder

KYBYS is bewust bezig met energiebesparing en het reduceren van de uitstoot van CO2. Daarvoor hebben we een CO2-reductiebeleid opgesteld. Dit wil KYBYS gaan realiseren middels het implementeren van de CO2-Prestatieladder op niveau 3. Dit houdt in dat wij inzicht geven in de CO2-footprint van KYBYS, ons energiebeleid en de reductiedoelstellingen die we nastreven. Daarnaast zijn maatregelen omschreven om de geformuleerde CO2-reductiedoelstelling te halen. Al deze informatie is openbaar toegankelijk. 

KYBYS gaat het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 reduceren door optimalisatie van logistiek en bedrijfsprocessen. Tevens streven we waar mogelijk naar energiebesparingen.

CO2-reductie ambitie KYBYS
We willen in 5 jaar tijd onze CO2-uitstoot verminderen met ten minste 10% voor brandstoffen en 10% voor elektriciteit. De uitstoot wordt berekend met de conversiefactoren uit het handboek CO2-Prestatieladder en is conform het GHG Protocol. Onze CO2-footprint is beschikbaar via de website www.duurzameleverancier.nl.

Hoe verkleint KYBYS haar CO2-footprint?
Er is een pakket aan maatregelen dat KYBYS door gaat voeren:

  1. Aanschaf/lease zero CO2-emissie voertuigen
  2. Aanschaf/lease personenauto’s o.b.v. CO2 emissiemeting uit de praktijk
  3. Driemaandelijkse controle juiste bandenspanning leaseauto’s
  4. De Toobox zuinig rijden wordt ter beschikking gesteld aan alle leaserijders 
  5. We stimuleren zuinig rijden en monitoren brandstofgebruik
  6. We stimuleren carpoolen
  7.  We kopen efficiënte hardware in
  8. We schakelen waar mogelijk elektrische apparatuur aan het einde van de werkdag uit
  9. We creëren CO2-bewustzijn bij medewerkers door hier aandacht voor te vragen bij halfjaarlijkse bijeenkomsten en jaarlijkse functioneringsgesprekken 
  10. We faciliteren  thuiswerken en virtuele afspraken/bijeenkomsten

Dowload het volledige rapport

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joris van der Cammen