Het waarom van KYBYS

Begin met het waarom. Simon Sinek zei het al. Waarom doen we wat we doen? Dat doen we met een bepaald doel. Van hoe de wereld er uit zou moeten zien. Met een missie dus.

Missie: ‘De leefomgeving wordt als prettig ervaren. Ze is aantrekkelijk, fraai, betaalbaar en bovenal duurzaam ingericht’.

De buitenruimte is van ons allemaal. Of in ieder geval: buitenruimtes zijn van veel mensen en kennen doorgaans veel gebruikers. Het is één van de redenen dat de ontwikkeling van een buitenruimte best een klus is. Probeer het al die gebruikers maar eens naar de zin te maken.

Er zijn meer belangen en voorwaarden die een rol spelen. Zo is elk budget beperkt en passen veel wensen vaak niet binnen zo’n budget. Of lijken ze er niet in te passen, dat kan natuurlijk ook. En dan hebben we het nog niet gehad over de noodzaak om op de lange termijn respectvol met de buitenruimte en haar omgeving om te gaan – begrippen als duurzaamheid spelen daarbij een rol.

KYBYS brengt al die belangen, voorwaarden, wensen en eisen met elkaar in balans. Voor de korte termijn en, meer nog, voor de toekomst.