Resomeren als nieuwe vorm van lijkbezorging

Naar verwachting kan men vanaf mei 2021 kiezen voor alkalische hydrolyse, vaak resomeren genoemd, als nieuwe vorm van lijkbezorging. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Kajsa Ollongren ziet alkalische hydrolyse als een waardevolle aanvulling op de lijkbezorging. Resomeren wordt hiermee de vijfde vorm van lijkbezorging naast begraven, cremeren, het zeemansgraf of je lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap.

Modernisering Wet op de lijkbezorging (Wlb)

Door het coronavirus lag de modernisering van de Wet op de lijkbezorging (Wlb) tijdelijk stil. De Gezondheidsraad kwam in mei 2020 met een advies voor vernieuwing van de Wlb. Ollongren volgt dat advies en wil alkalische hydrolyse als vorm van lijkbezorging betrekken bij de modernisering van de Wlb. Naast resomeren heeft de Gezondheidsraad ook humaan composteren als alternatieve lijkbezorging onderzocht, hier is echter nog onvoldoende over bekend om dat al wettelijk toe te staan.

Regelgeving voor as en restvloeistof

Bij resomeren worden stoffelijke resten van mens of dier onder druk met behulp van kaliumhydroxide opgelost in heet water. Overgebleven botresten worden vermalen tot as, vergelijkbaar met de as na een crematie. Bestaande regelgeving voor de as na een crematie kan hierbij gevolgd worden. Afvalstoffen verdwijnen in het water, dit kan worden aangeboden aan waterzuiveringsinstallaties. Daarnaast kan de restvloeistof ook gebruikt worden voor bemesting van akkers, productiebossen of herinneringsplaatsen. Hiervoor zal een regeling worden opgetuigd waarbij de wensen van nabestaanden ook een rol krijgen. Uitvaartondernemers kunnen hier al op inspelen door werkwijzen en faciliteiten hier tijdig op aan te passen.

Advies nodig?

Onze begraafplaatsadviseurs voorzien u graag van advies rondom de modernisering van de Wet op de Lijkbezorging (Wlb) en de introductie van deze nieuwe vorm van lijkbezorging. Heeft u na het horen van dit nieuws vragen? Neem dan contact op met onze specialisten: Merel van den Bosch (06-12 40 56 00) of Ralph Otten (06-25 09 85 78).