KYBYS certificeert zich voor de CO2-Prestatieladder

KYBYS is bewust bezig met energiebesparing en het reduceren van de uitstoot van CO2. Om onze inspanningen op het gebied van CO2-reductie zichtbaar te maken laat KYBYS zich certificeren voor de CO2-Prestatieladder. We willen graag voldoen aan de eisen die worden gesteld op niveau 3 van de Ladder. Dit houdt in dat wij inzicht geven in de CO2-footprint van KYBYS. Daarnaast zijn maatregelen omschreven om de geformuleerde CO2-reductie doelstelling te halen. Al deze informatie is openbaar toegankelijk. 

KYBYS gaat het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 reduceren door optimalisatie van logistiek en bedrijfsprocessen. Tevens streven we waar mogelijk naar energiebesparingen.

CO2-reductie ambitie KYBYS

We willen in 5 jaar tijd onze CO2-uitstoot verminderen met ten minste 10% voor brandstoffen en 10% voor elektriciteit.

De uitstoot wordt berekend met de conversiefactoren uit het handboek CO2-Prestatieladder en is conform het GHG Protocol. Onze CO2-footprint is beschikbaar via de website www.duurzameleverancier.nl.

Hoe verkleint KYBYS haar CO2-footprint?

Er is een pakket aan maatregelen dat KYBYS door gaat voeren waarvan we er hier enkele uitlichten:

  • Aanschaf/lease zero CO2-emissie voertuigen
  • Stimuleren zuinig rijden
  • Inkopen efficiĆ«nte hardware