Het moest er ooit van komen

Het was niet de vraag of ik me ooit kandidaat zou stellen voor het bestuur van Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), het was slechts de vraag wanneer. Het ingenieursbureau, waaraan ik met collega Bart van Pagée leiding mag geven, was van meet af aan nadrukkelijk actief binnen de vereniging. Deze stap was dan ook slechts een kwestie van tijd. 

Die tijd is nu. Want juist nu zijn er veel zaken waaraan ik bijdragen kan en wil leveren. Onze branche en daarmee onze branchevereniging is immers nog nooit zo in ontwikkeling geweest als nu.

Neem de discussies die van doen hebben met duurzaamheid en gezondheid. De ophef rond de rubberen korrels in kunstgrasvelden toonde aan hoe belangrijk het is dat onze branche kennis vn zaken heeft, gevoel heeft voor sentimenten in de samenleving en positie kiest. Bij gebrek aan belangstelling door de media bleven vergelijkbare thema’s voorlopig onder de radar. Ze zijn echter niet minder belangrijk. Ik denk daarbij ook aan het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen en microplastics in kunstgrasvelden.

En er speelt meer. Met betrekking tot de normering van sportvloeren bijvoorbeeld. Het verdwijnen van specialistische vakkennis bij onze opdrachtgevers. Andere contractvormen en een verschuiving van verantwoordelijkheid naar aannemers. Allen ontwikkelingen met verstrekkende gevolgen die vragen om visie en begeleiding.

Hier ligt een taak voor de sportbranche. BSNC dient kennis te vergaren en te delen, positie in te nemen en de branche met visie inspirerend te leiden. En dan is er nog de discussie over de rol van groeperingen binnen de vereniging als belangenbehartiger. Een lastig dossier, gezien de zo nu en dan tegenstrijdige belangen van groepen van leden. Maar ook duidelijk van toegevoegde waarde, bijvoorbeeld wanneer er in korte tijd duidelijkheid moet komen op heikele punten zoals het vervangen van rubberkorrels op voetbalvelden.

Boeiende tijden dus voor de branche en de branchevereniging. Ik ben blij en trots dat ik er deelgenoot van mag zijn. Daar komt bij dat deze nieuwe stap ook goed past bij mijn persoonlijke ontwikkeling. De behoefte om meer te doen om mijn idealen te verwezenlijken groeit en deze nieuwe functie past daar prachtig in.


Seth van der Wielen