270 sportveldprofessionals kwamen donderdag 13 oktober naar De Grolsch Veste. In het stadion van FC Twente werd de 18e editie van de Nationale Grasdag gehouden. Deze studiedag wordt jaarlijks georganiseerd door KYBYS en verschillende partners. Directeur Seth van der Wielen gaf zijn visie op een toekomstbestendige inrichting van onze sportparken. ,,Een concrete visie helpt bij een verantwoorde transitie van bestaande naar meer duurzame en betaalbare sportparken waar een groter publiek gebruik van maakt”, luidde de boodschap van Seth.

KYBYS heeft een duurzaamheidsscan ontwikkeld voor bestaande sportparken. Daarbij kijken we naar de inrichting, het beheer en onderhoud én de manier waarop dit is georganiseerd. Als eerste kijken we naar de directe omgeving, brengen we het huidige sportaanbod in kaart en peilen eventuele behoeftes. Binnen de contouren van het bestaande sportpark vergelijken we de sportbehoefte van nu en in de toekomst met de beschikbare capaciteit.

Ook brengt KYBYS alle bestaande gebouwen, sportvelden, infra, verlichting en inrichtingselementen in kaart. We beoordelen de (rest)levensduur kijken onder meer naar isolatiewaardes, energieverbruik, waterverbruik en materiaalgebruik. We houden rekening met de eigendomssituatie, de organisatorische rollen en de exploitatie. Hierdoor komen huidige of toekomstige pijnpunten snel bloot te liggen zoals het onderhoud van de velden en de inzet van vrijwilligers. Het resultaat van zo’n duurzaamheidsscan bestaat vaak uit een inrichtingstekening en  een praktisch advies. Onderdeel van het advies zijn een faseringsplan en een financieel overzicht. Als tip geeft Seth je mee om je in eerste instantie te richten op de zogenaamde quick wins en maatregelen met de hoogste impact. Die zijn er namelijk altijd.

KYBYS heeft een duurzaamheidsscan ontwikkeld voor bestaande sportparken. Daarbij kijken we naar de inrichting, het beheer en onderhoud én de manier waarop dit is georganiseerd. Als eerste kijken we naar de directe omgeving, brengen we het huidige sportaanbod in kaart en peilen eventuele behoeftes. Binnen de contouren van het bestaande sportpark vergelijken we de sportbehoefte van nu en in de toekomst met de beschikbare capaciteit.

Ook brengt KYBYS alle bestaande gebouwen, sportvelden, infra, verlichting en inrichtingselementen in kaart. We beoordelen de (rest)levensduur kijken onder meer naar isolatiewaardes, energieverbruik, waterverbruik en materiaalgebruik. We houden rekening met de eigendomssituatie, de organisatorische rollen en de exploitatie. Hierdoor komen huidige of toekomstige pijnpunten snel bloot te liggen zoals het onderhoud van de velden en de inzet van vrijwilligers. Het resultaat van zo’n duurzaamheidsscan bestaat vaak uit een inrichtingstekening en  een praktisch advies. Onderdeel van het advies zijn een faseringsplan en een financieel overzicht. Als tip geeft Seth je mee om je in eerste instantie te richten op de zogenaamde quick wins en maatregelen met de hoogste impact. Die zijn er namelijk altijd.

Als hulpmiddel voor de optimalisatie en vastlegging van het onderhoud heeft KYBYS een webapplicatie en app ontwikkeld. De zogenaamde IPM-app waarbij IPM in dit kader staat voor Integrated Pest Management, oftewel het chemievrij beheren van sportvelden. De app is gebouwd voor opdrachtgevers. Seth licht toe ,,In tegenstelling tot verschillende andere apps is en blijft de opdrachtgever eigenaar van de data. Eerst worden de velden in kaart gebracht en ingevoerd in het systeem. Vervolgens bepalen we de benodigde onderhoudsmaatregelen die worden in geprogrammeerd. De app noemt deze onderhoudsmaatregelen ‘handelingen’ en de aannemer die het onderhoud uitvoert krijgt vanzelf een melding wanneer en wat er precies moet gebeuren”, licht Seth toe.

Vanaf zijn tractor vinkt de aannemer de handeling af als hij deze uitvoert. Door de velden te monitoren krijgt de opdrachtgever zicht op de effectiviteit van de onderhoudsmaatregelen. Slimme koppelingen die zijn ingebouwd zoals gegevens over het weer, zorgen voor meer inzicht, ook op de langere termijn. Op die manier komt een opdrachtgever ook niet of tenminste veel minder, voor verrassingen te staan zoals een voortijdige afschrijving of ongeplande renovaties van velden. De app is gebouwd volgens de Green Deal Sport en wetgeving zodat de volgorde van de uitgevoerde werkzaamheden en de registratie op een goede manier plaatsvindt.

Tijdens de Nationale Grasdag meldden zich al meerdere gemeenten zodat het aanbod om de zogenaamde tweede testfase gratis mee te doorlopen, niet langer geldt. Natuurlijk laten wij weten wanneer deze testfase succesvol is afgerond en wanneer de app ook beschikbaar komt voor andere gebruikers. Kun je echt niet wachten? Neem dan contact met ons op via info@kybys.nl!

Als hulpmiddel voor de optimalisatie en vastlegging van het onderhoud heeft KYBYS een webapplicatie en app ontwikkeld. De zogenaamde IPM-app waarbij IPM in dit kader staat voor Integrated Pest Management, oftewel het chemievrij beheren van sportvelden. De app is gebouwd voor opdrachtgevers. Seth licht toe ,,In tegenstelling tot verschillende andere apps is en blijft de opdrachtgever eigenaar van de data. Eerst worden de velden in kaart gebracht en ingevoerd in het systeem. Vervolgens bepalen we de benodigde onderhoudsmaatregelen die worden in geprogrammeerd. De app noemt deze onderhoudsmaatregelen ‘handelingen’ en de aannemer die het onderhoud uitvoert krijgt vanzelf een melding wanneer en wat er precies moet gebeuren”, licht Seth toe.

Vanaf zijn tractor vinkt de aannemer de handeling af als hij deze uitvoert. Door de velden te monitoren krijgt de opdrachtgever zicht op de effectiviteit van de onderhoudsmaatregelen. Slimme koppelingen die zijn ingebouwd zoals gegevens over het weer, zorgen voor meer inzicht, ook op de langere termijn. Op die manier komt een opdrachtgever ook niet of tenminste veel minder, voor verrassingen te staan zoals een voortijdige afschrijving of ongeplande renovaties van velden. De app is gebouwd volgens de Green Deal Sport en wetgeving zodat de volgorde van de uitgevoerde werkzaamheden en de registratie op een goede manier plaatsvindt.

Tijdens de Nationale Grasdag meldden zich al meerdere gemeenten zodat het aanbod om de zogenaamde tweede testfase gratis mee te doorlopen, niet langer geldt. Natuurlijk laten wij weten wanneer deze testfase succesvol is afgerond en wanneer de app ook beschikbaar komt voor andere gebruikers. Kun je echt niet wachten? Neem dan contact met ons op via info@kybys.nl!

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met mij.

Seth van der Wielen