Wie zijn KYBYS

Bart Bongers
Projectleider
Specialismen

Buitensportaccommodaties, kunst- en natuurgrasvelden, directie en toezicht

Bart van de Wouw
Projectmanager
Specialismen

Ontgrondingen, begraafplaatsen

Cor Smulders
Projectmanager
Specialismen

Accommodatiebeleid en -beheer, begraafbeleid, project- en procesmanagement

Dirk Bongers
Senior projectmedewerker
Gerhard Guliker
Projectmanager
Specialismen

Ontwikkeltrajecten op het gebied van begraafplaatsen en crematoria, procesbegeleiding, begraafbeleid

Ingrid van Schilt
Hoofd financiële administratie
Patrick Koot
Senior projectmedewerker
Specialismen

Uitvoeringsbelegeiding (op basis UAV) en RAW systematiek

Pieter Koning
Junior projectmedewerker
Ralph Otten
Teamleider projectleiding Projectmanager
Specialismen

Integraal begraafbeleid en advisering, business cases en productinnovatie

Rik Vernooij - Oostveen
Senior specialist
Specialismen

Omgevingsrecht, ontgrondingsprojecten

Rob van Kasteren
Projectleider
Specialismen

Voorbereiding civieltechnische projecten, aanbestedingen, contractvormen

Seth van der Wielen
Directeur / eigenaar Projectmanager
Specialismen

Aanbestedingsvormen, contractvormen en buitensport

Administratief medewerkster / secretaresse