Blog

Op ‘den aje kirkhaof ‘ – zoals men in Roermond de oude begraafplaats Nabij Kapel in ’t Zand placht te noemen – ligt een Zouaaf begraven.

In de stiltecoupé van de sneltrein tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch ving ik gisteren het volgende, wel heel bijzondere telefoongesprek op:

Begraafplaatsbeheerders, het is vaak apart volk. Koningen van hun eilanden van rust, gelegen in de maalstroom van de openbare ruimte. Meestal eigenzinnig. Eigenwijs.

Als u niet met begraafplaatsen te maken hebt of nog nooit betrokken bent geweest bij het organiseren van een begrafenis dan weet u niet dat er diverse soorten graven bestaan.

Wat hebben Philips, MLine, Sportlabs, Koninklijke Ten Cate en KYBYS met elkaar gemeen? Ze zijn allemaal Innovation Partner van KNVB Campus en staan om die reden allemaal op de site van die campus.

Pagina's